BORANG PENDAFTARAN PERSATUAN KEBANGSAAN PEKEBUN-PEKEBUN KECIL MALAYSIA

Maklumat Peribadi
Maklumat Pertanian
Maklumat Pemohon
Pengesahan
Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan betul. Saya juga bersetuju untuk mengikuti semua peraturan berdasarkan perlembagaan persatuan ini.